تلفن: 02146811494 - همراه : 09373636655 - 09124172166

شرکت بتن شیمی اسپادانا

محصولات

ترمیم کننده رنگی

ترمیم کننده رنگی

[...]

ژوئن 10, 2017 mo.rahimpoor محصولات دیدگاه‌ها برای ترمیم کننده رنگی بسته هستند

ترمیم کننده بتن ویژه

ترمیم کننده بتن ویژه

[...]

ژوئن 10, 2017 mo.rahimpoor محصولات دیدگاه‌ها برای ترمیم کننده بتن ویژه بسته هستند

ملات ترمیمی

ملات ترمیمی

[...]

ژوئن 10, 2017 mo.rahimpoor محصولات دیدگاه‌ها برای ملات ترمیمی بسته هستند

ماستیک پلی اورتان

ماستیک پلی اورتان

[...]

ژوئن 10, 2017 mo.rahimpoor محصولات دیدگاه‌ها برای ماستیک پلی اورتان بسته هستند

ماستیک سرد

ماستیک سرد

[...]

ژوئن 10, 2017 mo.rahimpoor محصولات دیدگاه‌ها برای ماستیک سرد بسته هستند

ماستیک گرم اجرا مخصوص درز بتن

ماستیک گرم اجرا مخصوص درز بتن

[...]

ژوئن 10, 2017 mo.rahimpoor محصولات دیدگاه‌ها برای ماستیک گرم اجرا مخصوص درز بتن بسته هستند