تلفن : 09373636655 تلفن : 09124172166

شرکت بتن شیمی اسپادانا

مدل سازی اطلاعات ساختمان در مديريت پروژه و گودبرداری شهری

mo.rahimpoor می 15, 2017 دیدگاه‌ها برای مدل سازی اطلاعات ساختمان در مديريت پروژه و گودبرداری شهری بسته هستند
مدل سازی اطلاعات ساختمان در مديريت پروژه و گودبرداری شهری

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران

دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه محقق اردبیلی

30مهر و 1 آبان ماه 1392

مدل سازی اطلاعات ساختمان در مديريت پروژه و گودبرداری شهری