تلفن تماس : 65274225 فکس : 65274225

شرکت بتن شیمی اسپادانا

تاثیر رزین شیمیایی و سیمان بر بهسازی یک نوع خاک رسی

mo.rahimpoor می 15, 2017 دیدگاه‌ها برای تاثیر رزین شیمیایی و سیمان بر بهسازی یک نوع خاک رسی بسته هستند
تاثیر رزین شیمیایی و سیمان بر بهسازی یک نوع خاک رسی

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران

دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه محقق اردبیلی

30مهر و 1 آبان ماه 1392

تاثیر رزین شیمیایی و سیمان بر بهسازی یک نوع خاک رسی