تلفن تماس : 65274225 فکس : 65274225

شرکت بتن شیمی اسپادانا

بررسی اثر الیاف های مصنوعی بر رفتار خاک های متورم شونده

mo.rahimpoor می 15, 2017 دیدگاه‌ها برای بررسی اثر الیاف های مصنوعی بر رفتار خاک های متورم شونده بسته هستند
بررسی اثر الیاف های مصنوعی بر رفتار خاک های متورم شونده

مقاله ای ۱۴۹ صفحه ای – حدیثه رفعت

بررسی اثر الیاف های مصنوعی بر رفتار خاک های متورم شونده