تلفن: 02146811494 - همراه : 09373636655 - 09124172166

شرکت بتن شیمی اسپادانا

محصولات راک درین

mo.rahimpoor می 13, 2017 دیدگاه‌ها برای محصولات راک درین بسته هستند
محصولات راک درین

کانال زهکش درین نت که به شکل لوز نیم سیلندر و با کانالهای متصل به هم بوده که با نصب آسان مناسب جهت جمع آوری آب زهکش تونلها حتی بعد از بتن پاشی و پوشیدن زهکش می باشد.