تلفن : 09373636655 تلفن : 09124172166

شرکت بتن شیمی اسپادانا

اثر تاریخچه حرارتی بر روی خصوصیات مکانیکی یک خاک متورم شونده

mo.rahimpoor آوریل 30, 2017 دیدگاه‌ها برای اثر تاریخچه حرارتی بر روی خصوصیات مکانیکی یک خاک متورم شونده بسته هستند
اثر تاریخچه حرارتی بر روی خصوصیات مکانیکی یک خاک متورم شونده

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران

دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه محقق اردبیلی

30مهر و 1 آبان ماه 1392

اثر تاریخچه حرارتی بر روی خصوصیات مکانیکی یک خاک متورم شونده