تلفن: 02146811494 - همراه : 09373636655 - 09124172166

شرکت بتن شیمی اسپادانا

فرصت شغلی
بتن شیمی اسپادانا در جهت تکمیل کادر واحدهای تولید، کنترل کیفیت، و فروش خود اقدام به استخدام نیروی کار فعال می نماید. چنانچه علاقه مند به حضور در BCSP هستید، می توانید درخواست خود را با استفاده از فرم رو به رو ارسال کنید.
لازم به ذکر است تمامی فیلد های موجود در فرم الزامی بوده و همکار محترم می بایست کلیه اطلاعات را بدرستی وارد کرده تا تیم بتن شیمی اسپادانا برای بررسی اطلاعات دچار هیچ گونه مشکلی نشوند.